10071 | Organisatie : Informatiebeveiliging : ContinuiteitsplanHIS?

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Continuiteitsplan

Doel | wat

U beschikt over een (continuiteits)plan voor als het HIS/KIS niet werkt, waarin beschreven wordt de zorg doorgaat en hoe het HIS/KIS hersteld wordt.

Rationale | waarom

De zorg leunt meer en meer op de digitale gegevens van HIS en KIS. Weet hoe te handelen wanneer deze systemen niet beschikbaar zijn.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan gaan doen als de procedure voor de handelswijze bij een datalek niet waterdicht is. Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Er valt prima zorg te verlenen zonder HIS, maar misschien niet alle zorg. Denk bijvoorbeeld aan contra-indicatie bij medicatie die tegenwoordig zwaar leunt op software systemen. Een kabelbreuk bij graafwerkzaamheden is eens in de 10 jaar te verwachten, wat te doen zonder de vaste internetverbinding?
Het LSP eist dat de aansluiting niet langer dan 24 uur mag wegvallen. Zonder noodscenario’s gaat dat niet lukken.