10080 | Organisatie : Informatiebeveiliging : HISUitbesteedrapportages

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Evaluatie leverancier

Doel | wat

De dienstverlening van de HIS-beheerder wordt jaarlijks geëvalueerd op grond van objectieve rapportages.

Rationale | waarom

In de NEN7510 wordt op diverse plaatsen gevraagd om regelmatig de leveranciers te beoordelen.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pak je dat dan aan als de externe leverancier niet jaarlijks wordt geëvalueerd ? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden en overleg met zorgroepleden

Achtergrondinformatie

Enkel als afspraken schriftelijk in overeenkomsten zijn geregeld en deze regelmatig worden geëvalueerd door het management van de praktijk is er sprake van een voldoende controle op de uitbesteding.
Merk op dat de leveranciersbeoordeling door praktijken in gezamenlijkheid kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld via gebruikersvereniging of zorggroep.