10150 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Geheimhoudingsafsprakencontract

Evanderlee-adminAdvies

Geheimhouding patientgegevens

Doel | wat

U heeft afspraken met uw medewerkers over de geheimhouding van patiëntgegevens contractueel vastgelegd.

Rationale | waarom

In de gedragscodes voor zorgprofessionals staat geheimhouding als een belangrijke regel. In het digitaal tijdperk betekent geheimhouding van patiëntgegevens dat je de toegang tot die gegevens geheim houdt en beschermt.
Een scheiding tussen werk en privé hoort daarbij. Wachtwoorden voor social media en gratis email diensten zijn redelijk eenvoudig te hacken. In het geval dat een medewerker dat overkomt wil je niet dat de hacker dan ook toegang heeft tot HIS of werkomgeving.
Aanspreken op gedrag houdt elkaar scherp en is een teken van hogere volwassenheid. Consequenties verbinden aan het niet naleven van deze geheimhouding is in ziekenhuizen al gebruikelijk aan het worden.

Stappenplan | hoe

  1. Leg de afspraken met uw medewerkers over de geheimhouding van patiëntgegevens contractueel vast.
  2. Bespreek met een passende regelmaat met uw medewerkers deze afspraken, bijvoorbeeld op een werkoverleg.

Benodigdheden | wie & waarmee

Een voorbeeld geheimhoudingscontract voor medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Achtergrondinformatie

In de gedragscodes voor zorgprofessionals staat geheimhouding als een belangrijke regel. Een organisatie behoort dat te handhaven, allereerst door elkaar aan te spreken. Disciplinaire maatregelen zijn passend voor mensen die hier moeite mee hebben. In ziekenhuizen is best practice, eenmaal informeel, eenmaal formeel aanspreken, daarna volgt ontslag.