104 | Zorgproces : Medicatie voorschrijven : EVS

Evanderlee-adminAdvies

EVS

Doel | wat

U schrijft medicatie altijd electronisch voor.

Rationale | waarom

Omdat electronisch voorschrijven essentieel is voor een goede bewaking van interacties tussen geneesmiddelen en van contra-indicaties voor het gebruik van geneesmiddelen is het met ingang van 1 januari 2014 verplicht gesteld in de richtlijn Elektronisch voorschrijven.

Stappenplan | hoe

Een EVS staat niet op zichzelf en dient op verantwoorde wijze te worden ingezet binnen het zorgproces, waartoe een aantal stappen moet worden gezet:

 1. Informatie op orde
  De informatiebehoefte in relatie tot het zorgproces en de bijbehorende verantwoordelijkheden moeten duidelijk zijn.
 2. Elektronisch dossier op orde
  Elektronisch dossier moet conform richtlijnen van de beroepsgroep worden ingericht (gebaseerd op stap 1); zorgverlener moet t.b.v. medicatieveiligheid minimaal het medicatiedossier op orde hebben.
 3. Elektronisch voorschrijven op orde
  De software die gebruikt wordt, moet voldoen aan de functionele en kwaliteitseisen die de beroepsgroep hieraan stelt.
 4. Uitwisselingsinfrastructuur op orde
  Een elektronische uitwisselingsinfrastructuur die nodig is om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen moet voldoen aan beveiligingseisen, de wet (WBP) en de eisen die de beroepsgroep hieraan stelt.
 5. Elektronische receptuitwisseling op orde
  De elektronische recepten die uit de elektronisch voorschrijfsystemen komen, moeten voldoen aan de wettelijke eisen die hieraan worden gesteld (art. 1, lid 1, sub pp, Geneesmiddelenwet) en de eisen die de beroepsgroep stelt (o.a. NEN 7503).

Benodigdheden | wie & waarmee

 • HIS
 • EVS
 • Digitale infrastructuur

Achtergrondinformatie

In de KNMG-richtlijn (zie link) staat letterlijk: Voorschrijvers schrijven geneesmiddelen voor met gebruikmaking van een elektronisch voorschrijfsysteem dat is voorzien van mogelijkheden om onveilige situaties te bewaken. Ook wordt in die richtlijn aangegeven welke functionaliteiten een dergelijk EVS dient te bevatten, namelijk:

 • Bewaken op interacties met andere geneesmiddelen die de patiënt gebruikt;
 • Bewaken op individuele gevoeligheden, ongevoeligheden of overgevoeligheden van de patiënt voor het desbetreffende geneesmiddel;
 • Bewaken op onjuiste dosering;
 • Bewaken op (pseudo) dubbelmedicatie;
 • Bewaken op contra-indicaties en andere patiëntkenmerken.

In de richtlijn worden in artikel 4 overigens enkele omstandigheden genoemd waaronder het voorschrijven van geneesmiddelen zonder gebruik te maken van een EVS is toegestaan.

Door gebruik te maken van een ICPC-code bij het voorschrijven van medicatie, kan uw HIS u ondersteunen met bijvoorbeeld het Formulariumgericht voorschrijven. Zie link.

Sinds de wijziging van de Geneesmiddelenwet (2012) zijn huisartsen verplicht om in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven met de apotheker uit te wisselen. Dit om de juiste doseringen in de huisartspraktijk en in de apotheek te kunnen bewaken.