125 | Organisatie : Videoconsult : VideoconsultVaardig

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Vaardigheid Videoconsultatie

Doel | wat

Praktijkmedewerkers beschikken over de vaardigheden om te kunnen beeldbellen.

Rationale | waarom

Wees u bewust dat een gesprek ‘via een scherm’ anders aanvoelt of verloopt dan een gesprek in het ‘echt’.

Stappenplan | hoe

Mocht u behoefte hebben aan scholing voor het professioneel beeldbellen, kunt u bijvoorbeeld via de LHV zich hiervoor intekenen. Ook op HAWeb zijn er discussies te volgen rondom dit thema.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie