128 | Infrastructuur : Wifi : Wifi?

Evanderlee-adminAdvies

Wi-Fi

Doel | wat

Praktijkmedewerkers en patiënten kunnen gebruik maken van WiFi.

Rationale | waarom

Veel mensen waarderen de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken, bijvoorbeeld in de wachtkamer. Maar ook voor u en uw medewerkers is het functioneel. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een laptop tijdens vergaderingen.

Stappenplan | hoe

  1. Benoem een kartrekker.
  2. Overweeg een behoeftepeiling bij patiënten en medewerkers af te nemen.
  3. Ga na wat de kosten van het installeren en onderhouden van WiFi-netwerk zijn; vraag een offerte op bij uw systeembeheerder en zo mogelijk nog een of twee andere partijen.
  4. Overweeg om twee gescheiden netwerken (medewerkers en patiënten) aan te laten leggen.
  5. Maak een afweging of de kosten passen binnen uw praktijkbegroting.
  6. Overweeg (technisch) advies in te roepen bij de zorggroep.

Benodigdheden | wie & waarmee

  1. Offerte(s) van aanbieder(s)
  2. Begroting

Achtergrondinformatie

Zie voor achtergrondinformatie over Wi-Fi de link.