2023114 | Applicatie : Online afspraken : Online afsprakenHoe?

HansAdvies

Online afspraken maken.

Doel | wat

Het is mogelijk om online afspraken te maken.

Rationale | waarom

Het mogelijk maken van online afspraken tussen de huisartsenpraktijk en patiënten biedt verschillende voordelen en draagt bij aan een efficiënte en patiëntvriendelijke zorgomgeving:

Toegankelijkheid en Gemak: Online afspraken maken verbetert de toegankelijkheid van zorg voor patiënten. Patiënten kunnen op elk moment van de dag, waar ze ook zijn, online een afspraak plannen, wat het gemak vergroot.

Tijdsbesparing: Het online kunnen plannen van afspraken bespaart zowel patiënten als de huisartsenpraktijk tijd. Patiënten hoeven niet persoonlijk naar de praktijk te bellen en het personeel aan de balie wordt ontlast.

Vermindering van Wachttijden: Een geoptimaliseerd afsprakensysteem kan helpen bij het verminderen van wachttijden in de praktijk. Door de afspraken beter te plannen, kan de efficiëntie van het zorgproces worden verbeterd.

24/7 Beschikbaarheid: Online afspraken maken biedt patiënten de mogelijkheid om op elk moment van de dag afspraken te plannen, zelfs buiten reguliere kantooruren. Dit komt tegemoet aan de behoeften van patiënten met drukke schema’s.

Zelfmanagement van Gezondheid: Het stelt patiënten in staat om actief betrokken te zijn bij hun gezondheid door zelf afspraken te plannen. Dit draagt bij aan het bevorderen van zelfmanagement en eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid.

Betere Benutting van Praktijkresources: Door online afspraken kunnen praktijkresources efficiënter worden benut. De afspraken kunnen gelijkmatiger over de dag worden verspreid, waardoor de werklast voor het personeel wordt geoptimaliseerd.

Verbeterde Patiënttevredenheid: Het bieden van online afspraken als een service-optie kan de algemene tevredenheid van patiënten vergroten. Patiënten waarderen vaak de flexibiliteit en het gemak van het zelf plannen van afspraken.

Afname van No-shows: Door patiënten de mogelijkheid te geven om online afspraken te plannen en herinneringen te ontvangen, kan het aantal no-shows verminderen. Dit draagt bij aan een efficiëntere praktijkplanning.

Inzetten op Digitalisering: Het implementeren van online afsprakensystemen past binnen bredere inspanningen voor digitalisering in de gezondheidszorg. Het bevordert technologische innovatie en draagt bij aan een moderne zorgomgeving.

Stappenplan | hoe

Het implementeren van online afspraken voor patiënten in een huisartsenpraktijk vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Hier is een algemeen stappenplan dat een huisartsenpraktijk kan volgen om online afspraken mogelijk te maken:

Stap 1: Beoordeling van Technologische Infrastructuur

Evalueer de bestaande technologische infrastructuur van de praktijk, inclusief het Huisartseninformatiesysteem (HIS), de website en eventuele patiëntenportalen.

Stap 2: Selectie van Afsprakensysteem

Onderzoek en selecteer een geschikt online afsprakensysteem dat compatibel is met het HIS en voldoet aan de privacy- en beveiligingsnormen.

Stap 3: Integratie met Bestaande Systemen

Zorg voor een naadloze integratie van het geselecteerde afsprakensysteem met het HIS en andere relevante systemen in de huisartsenpraktijk.

Stap 4: Privacybeoordeling en Naleving

Voer een grondige privacybeoordeling uit om ervoor te zorgen dat het nieuwe systeem voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Stap 5: Ontwikkeling van Instructies voor Patiënten

Creëer duidelijke instructies en handleidingen voor patiënten over hoe ze online afspraken kunnen maken. Zorg ervoor dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk is via de website of het patiëntenportaal.

Stap 6: Training van Personeel

Train het personeel, met name degenen die betrokken zijn bij het beheren van afspraken, over het nieuwe systeem. Zorg ervoor dat ze in staat zijn om patiënten te assisteren en eventuele vragen te beantwoorden.

Stap 7: Implementatie van het Afsprakensysteem

Implementeer het online afsprakensysteem en zorg ervoor dat het goed functioneert. Monitor het systeem om eventuele technische problemen snel op te lossen.

Stap 8: Promotie en Communicatie

Start een promotiecampagne om patiënten op de hoogte te stellen van de nieuwe mogelijkheid om online afspraken te maken. Gebruik verschillende communicatiekanalen, waaronder de praktijkwebsite, sociale media en informatie in de wachtruimte.

Stap 9: Evaluatie en Feedback

Evalueer regelmatig het gebruik van het online afsprakensysteem. Verzamel feedback van zowel personeel als patiënten en gebruik deze informatie om eventuele verbeteringen aan te brengen.

Stap 10: Continue Optimalisatie

Blijf het systeem optimaliseren op basis van feedback, veranderingen in technologie en de groeiende behoeften van de praktijk en patiënten.

Het is belangrijk op te merken dat het succes van online afspraken sterk afhangt van de samenwerking van het personeel, de acceptatie door patiënten en het vermogen om eventuele uitdagingen snel aan te pakken. Het stappenplan kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de huisartsenpraktijk.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om als patiënt online afspraken te kunnen maken in een huisartsenpraktijk, zijn bepaalde voorzieningen en systemen nodig. Hier zijn de belangrijkste elementen die een huisartsenpraktijk moet hebben of implementeren om online afspraken voor patiënten mogelijk te maken:

Patiëntenportaal of Website: De huisartsenpraktijk moet beschikken over een patiëntenportaal of een goed functionerende website waar patiënten toegang hebben tot online diensten, waaronder het maken van afspraken.

Afsprakensysteem: Een specifiek online afsprakensysteem is essentieel. Dit systeem moet naadloos integreren met het patiëntenportaal en de mogelijkheid bieden voor patiënten om zelf afspraken te plannen op basis van beschikbare tijden.

Authenticatie en Identificatie: Om de privacy en beveiliging te waarborgen, moet het systeem beschikken over een betrouwbaar systeem voor authenticatie en identificatie van patiënten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt met behulp van unieke inloggegevens.

Beschikbaarheid van Agenda: Het online afsprakensysteem moet real-time toegang bieden tot de agenda van de huisarts. Zo kunnen patiënten zien welke tijden beschikbaar zijn en direct een geschikte afspraak plannen.

Communicatiefunctionaliteit: Het systeem moet in staat zijn om automatische bevestigingsberichten en herinneringen te versturen naar patiënten via e-mail, sms of andere communicatiemiddelen. Dit draagt bij aan een betere naleving van afspraken.

Duidelijke Instructies: Het patiëntenportaal en het afsprakensysteem moeten gebruiksvriendelijk zijn. Duidelijke instructies moeten worden verstrekt, zodat patiënten gemakkelijk door het proces van het maken van een online afspraak kunnen navigeren.

Privacy en Beveiliging: Het is essentieel dat het online afsprakensysteem voldoet aan de vereiste privacy- en beveiligingsnormen voor de bescherming van medische gegevens. Dit omvat naleving van relevante wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.

Ondersteuning en Training: De huisartsenpraktijk moet zorgen voor voldoende ondersteuning en training voor zowel het personeel als de patiënten. Dit omvat het verstrekken van informatie over het gebruik van het online afsprakensysteem en het oplossen van eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

Up-to-date Technologie: Het is belangrijk om te investeren in up-to-date technologie en software die regelmatig wordt bijgewerkt om aan de evoluerende behoeften en beveiligingseisen te voldoen.

Achtergrondinformatie