20232091 | Applicatie : Informatiebeveiliging : Wachtwoordkluis?

HansAdvies

Gebruik wachtwoordenkluis

Doel | wat

In de praktijk wordt gebruik gemaakt van een wachtwoordkluis.

Rationale | waarom

De rationale voor het gebruik van een wachtwoordkluis in een huisartsenpraktijk is gebaseerd op het versterken van de beveiliging, het minimaliseren van beveiligingsrisico’s, het vereenvoudigen van wachtwoordbeheer en het voldoen aan wettelijke voorschriften in de gezondheidszorg. Het is een belangrijk onderdeel van de algemene beveiligingsstrategie om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van patiëntgegevens te waarborgen.

Stappenplan | hoe

Hier is een stappenplan voor een huisartsenpraktijk om gebruik te gaan maken van een wachtwoordkluis:

 1. Bepaal de Behoeften en Vereisten:
  • Identificeer waarom een wachtwoordkluis nodig is en wat de specifieke vereisten zijn. Overweeg het aantal gebruikers, de te beschermen systemen en applicaties, en eventuele nalevingsvereisten.
 2. Onderzoek en Selecteer een Wachtwoordkluis:
  • Doe onderzoek naar beschikbare wachtwoordkluisoplossingen en selecteer degene die het beste voldoet aan de behoeften en vereisten van de praktijk. Overweeg factoren zoals gebruikersgemak, functies en beveiliging.
 3. Installeer en Configureer de Wachtwoordkluis:
  • Installeer de gekozen wachtwoordkluissoftware op de relevante apparaten. Configureer de kluis volgens de behoeften van de praktijk, inclusief beveiligingsinstellingen.
 4. Maak Gebruikersaccounts aan:
  • Wijs verantwoordelijke personen aan om gebruikersaccounts aan te maken voor de wachtwoordkluis. Dit kunnen bijvoorbeeld IT-personeel en beheerders zijn.
 5. Voer Gebruikerstraining uit:
  • Zorg voor training van het personeel over het gebruik van de wachtwoordkluis. Leg uit hoe ze wachtwoorden kunnen invoeren, opslaan en ophalen.
 6. Importeer Bestaande Wachtwoorden:
  • Als de praktijk al wachtwoorden heeft voor verschillende systemen en applicaties, importeer deze dan naar de wachtwoordkluis.
 7. Genereer Sterke Wachtwoorden:
  • Moedig gebruikers aan om sterke, unieke wachtwoorden te genereren voor hun accounts en sla deze op in de kluis.
 8. Test de Functionaliteit:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat de wachtwoordkluis correct werkt en dat gebruikers in staat zijn om hun wachtwoorden veilig te beheren.
 9. Beleid en Procedures opstellen:
  • Ontwikkel beleid en procedures met betrekking tot het gebruik van de wachtwoordkluis. Dit omvat aspecten zoals het regelmatig wijzigen van wachtwoorden, toegangsbeheer en rapportage van verlies of diefstal van inloggegevens.
 10. Implementeer Toegangsbeheer:
  • Stel toegangscontroles in voor de wachtwoordkluis om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de opgeslagen wachtwoorden.
 11. Bewustzijn Creëren:
  • Zorg ervoor dat medewerkers bewust zijn van de voordelen en het belang van het gebruik van de wachtwoordkluis. Benadruk het belang van het veilig beheren van inloggegevens.
 12. Regelmatig Onderhoud:
  • Voer regelmatig onderhoud uit aan de wachtwoordkluis, zoals het bijwerken van de software, het controleren van de beveiligingsinstellingen en het monitoren van het gebruik.
 13. Naleving en Audit:
  • Zorg ervoor dat het gebruik van de wachtwoordkluis in overeenstemming is met wettelijke vereisten en branchevoorschriften. Overweeg het uitvoeren van beveiligingsaudits.
 14. Ondersteuning en Helpdesk:
  • Stel een helpdesk of ondersteuningssysteem in om gebruikers te helpen bij eventuele problemen of vragen met betrekking tot de wachtwoordkluis.
 15. Documentatie:
  • Documenteer alle beleidsregels, procedures en configuratie-instellingen met betrekking tot de wachtwoordkluis.

Het succesvol implementeren van een wachtwoordkluis vereist een grondige planning, training en naleving van beleid. Het is essentieel om een bewuste en proactieve benadering te volgen om de beveiliging van inloggegevens en patiëntgegevens te waarborgen.

Benodigdheden | wie & waarmee

Om een huisartsenpraktijk gebruik te laten maken van een wachtwoordkluis, zijn er verschillende benodigdheden en vereisten:

 1. Wachtwoordkluissoftware: U hebt wachtwoordkluissoftware nodig. Er zijn verschillende beschikbare opties, zowel gratis als betaalde, zoals LastPass, 1Password, Dashlane en vele anderen. Kies een wachtwoordkluis die voldoet aan uw behoeften en budget.
 2. Geschikte Hardware en Besturingssystemen: Zorg ervoor dat de hardware (computers, smartphones, tablets) en besturingssystemen (Windows, macOS, iOS, Android, enz.) die in uw huisartsenpraktijk worden gebruikt, compatibel zijn met de geselecteerde wachtwoordkluissoftware.
 3. Gebruikersaccounts: Maak gebruikersaccounts aan voor de personen die toegang nodig hebben tot de wachtwoordkluis. Wijs verantwoordelijke personen aan om gebruikersaccounts te beheren.
 4. Training en Bewustzijn: Bied training aan uw personeel over het gebruik van de wachtwoordkluis, inclusief het invoeren, opslaan en ophalen van wachtwoorden. Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van het belang van het veilig beheren van inloggegevens.
 5. Beveiligingsbeleid en Procedures: Ontwikkel beleid en procedures met betrekking tot het gebruik van de wachtwoordkluis. Dit beleid kan onder meer regels bevatten over het regelmatig wijzigen van wachtwoorden, toegangsbeheer en rapportage van verlies of diefstal van inloggegevens.
 6. Toegangsbeheer: Stel toegangscontroles in voor de wachtwoordkluis om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot de opgeslagen wachtwoorden.
 7. Ondersteuning en Helpdesk: Zorg voor een mechanisme voor ondersteuning en hulp aan gebruikers die vragen hebben of problemen ondervinden bij het gebruik van de wachtwoordkluis. Een helpdesk of ondersteuningssysteem kan nuttig zijn.
 8. Regelmatig Onderhoud: Voer regelmatig onderhoud uit aan de wachtwoordkluissoftware, zoals het bijwerken naar de nieuwste versies, het controleren van de beveiligingsinstellingen en het monitoren van het gebruik.
 9. Beveiliging van Hoofdwachtwoord: Zorg ervoor dat het hoofdwachtwoord voor de wachtwoordkluis sterk en veilig is. Dit is het wachtwoord dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de wachtwoordkluis zelf, dus het moet goed worden beschermd.
 10. Beleid voor Wachtwoordcomplexiteit: Moedig gebruikers aan om sterke, unieke wachtwoorden te genereren voor hun accounts en sla deze op in de wachtwoordkluis.
 11. Beleid voor Wachtwoordverandering: Bepaal hoe vaak wachtwoorden moeten worden gewijzigd en onder welke omstandigheden (bijvoorbeeld na een bepaalde periode of bij vermoeden van een inbreuk).
 12. Naleving en Audit: Zorg ervoor dat het gebruik van de wachtwoordkluis in overeenstemming is met wettelijke vereisten en branchevoorschriften. Overweeg het uitvoeren van beveiligingsaudits.

Het is belangrijk om de implementatie van een wachtwoordkluis zorgvuldig te plannen, beleid en procedures op te stellen en ervoor te zorgen dat medewerkers getraind zijn in het juiste gebruik ervan. Een goed beheerde wachtwoordkluis draagt bij aan de beveiliging van inloggegevens en de bescherming van gevoelige gegevens.

Achtergrondinformatie

Het gebruik van een wachtwoordkluis, ook wel een wachtwoordmanager genoemd, is van groot belang voor een huisartsenpraktijk om verschillende redenen:

 1. Beveiliging van Inloggegevens: Een wachtwoordkluis biedt een veilige en gecodeerde opslagplaats voor inloggegevens, waaronder wachtwoorden, gebruikersnamen en andere toegangsgegevens. Dit voorkomt dat deze gevoelige informatie onbeschermd wordt opgeslagen of opgeschreven, wat de kans op ongeoorloofde toegang verkleint.
 2. Complexiteit van Wachtwoorden: Wachtwoordkluissoftware kan automatisch complexe, unieke wachtwoorden genereren en opslaan. Dit helpt bij het vermijden van zwakke wachtwoorden en hergebruik van wachtwoorden, wat de beveiliging versterkt.
 3. Gemakkelijke Toegang: Een wachtwoordkluis maakt het gemakkelijk om toegang te krijgen tot inloggegevens wanneer dat nodig is. Gebruikers hoeven zich slechts één hoofdwachtwoord te herinneren om toegang te krijgen tot alle andere opgeslagen wachtwoorden.
 4. Synchronisatie over Verschillende Apparaten: De meeste wachtwoordkluizen bieden synchronisatie over verschillende apparaten, zodat gebruikers toegang hebben tot hun wachtwoorden vanaf hun computers, smartphones en andere apparaten.
 5. Veilig Delen van Inloggegevens: Sommige wachtwoordkluisoplossingen bieden mogelijkheden om inloggegevens veilig te delen met vertrouwde collega’s, zonder de gegevens zelf bloot te geven.
 6. Bescherming tegen Phishing: Wachtwoordmanagers kunnen de authenticiteit van websites verifiëren en gebruikers waarschuwen voor phishingpogingen, waarbij aanvallers proberen inloggegevens te stelen door zich voor te doen als legitieme websites.
 7. Logging en Beveiligingsaudits: Veel wachtwoordkluissoftware houdt logs bij van inloggegevens en biedt beveiligingsaudits om te controleren of wachtwoorden sterk zijn en om gebruikers bewust te maken van eventuele zwakke punten.
 8. Naleving van Beveiligingsbeleid: Het gebruik van een wachtwoordkluis kan bijdragen aan de naleving van het beveiligingsbeleid van de huisartsenpraktijk en aan wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeveiliging.
 9. Tijdsbesparing: Het vermijden van het onthouden van meerdere wachtwoorden en het handmatig invoeren ervan kan tijd besparen voor het personeel van de huisartsenpraktijk.