2023403 | Infrastructuur : Gegevensuitwisseling : BriefSpecialistHASP

HansAdvies

Brieven specialisten conform HASP

Doel | wat

U streeft er naar om zich te houden aan de HASP richtlijn van de NHG.

Rationale | waarom

Het is belangrijk dat huisartsenpraktijken zich houden aan richtlijnen zoals HASP (Huisartsenstandaard Papieren verwijsbrief) om verschillende redenen:

Standaardisatie: Het volgen van de HASP-richtlijn zorgt voor standaardisatie in de manier waarop huisartsen specialistenbrieven opstellen en informatie over patiënten overdragen. Dit maakt de communicatie uniform en begrijpelijk voor alle betrokken zorgverleners.

Duidelijke Overdracht van Informatie: Door de richtlijn te volgen, wordt gezorgd voor een duidelijke en gestructureerde overdracht van informatie van de huisarts naar de specialist. Essentiële informatie, zoals medische geschiedenis, huidige klachten en relevante onderzoeksresultaten, kan gestructureerd worden vastgelegd, wat de specialist helpt bij het begrijpen van de context van de verwijzing.

Verbeterde Patiëntenzorg: Een gestandaardiseerde benadering van verwijzingen draagt bij aan een effectieve en efficiënte overdracht van patiënten tussen huisartsen en specialisten. Dit kan leiden tot een verbeterde patiëntenzorg doordat de specialist snel toegang heeft tot relevante informatie en op de hoogte is van de reden voor verwijzing.

Tijdsbesparing voor Specialist: Een duidelijke, gestandaardiseerde verwijzing kan de tijd die specialisten besteden aan het begrijpen van de verwijzingsinformatie verminderen. Dit kan de efficiëntie van het specialistische zorgproces verhogen.

Minder Kans op Misverstanden: Standaardisatie vermindert de kans op misverstanden tussen huisartsen en specialisten. Een uniforme benadering van verwijzingen helpt bij het vermijden van verwarring en fouten die kunnen optreden als gevolg van inconsistente communicatie.

Naleving van Wet- en Regelgeving: Het volgen van richtlijnen kan bijdragen aan de naleving van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot gezondheidsinformatie en patiëntengegevens. Dit is essentieel om de privacy en beveiliging van medische gegevens te waarborgen.

Continuïteit van Zorg: Een gestandaardiseerde verwijzingspraktijk ondersteunt de continuïteit van zorg. Het zorgt ervoor dat de overdracht van patiënteninformatie soepel verloopt, wat vooral belangrijk is bij de overgang tussen verschillende zorgverleners.

Ondersteuning van Multidisciplinaire Samenwerking: Het volgen van gestandaardiseerde verwijzingsrichtlijnen ondersteunt de samenwerking tussen huisartsen en specialisten en bevordert een multidisciplinaire aanpak van de gezondheidszorg.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het verwijstraject tussen huisarts en medisch specialist kent meerdere momenten van overdracht van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de patiënt, of van een deel van die verantwoordelijkheid. De verzender dient daarom:

• expliciet te zijn over de vraag, de verwachting en/of de taakverdeling;

• de onderliggende informatie over te dragen.