2023404 | Zorgproces : HIS : Autocorrectie

HansAdvies

Autocorrectie tekst

Doel | wat

U maakt gebruik van autocorrectie tijdens de verslaglegging 

Rationale | waarom

Auto-correctie tijdens het invoeren van medische gegevens biedt aanzienlijke voordelen die de nauwkeurigheid, efficiëntie en kwaliteit van informatie verbeteren. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

Verbeterde Nauwkeurigheid: Auto-correctie kan typfouten, spelfouten en grammaticale fouten detecteren en corrigeren terwijl medische gegevens worden ingevoerd.

Tijdswinst en Efficiëntie: Met auto-correctie hoeven zorgverleners en medisch personeel minder tijd te besteden aan het handmatig corrigeren van fouten.

Professionele Presentatie: Nauwkeurige en goed geschreven medische gegevens dragen bij aan een professionele en betrouwbare uitstraling van medische documenten. 

Stappenplan | hoe

1. Ga na of de autocorrectie functionaliteit in uw HIS aanwezig is.

2. Activeer deze functionaliteit.

3. Als deze functionaliteit niet aanwezig is, vraag dan na bij uw software leverancier of er mogelijkheden zijn, om hiervan gebruik te maken.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie