2023506 | Applicatie : Digitale infrastructuur : OnveiligeZorgverlenersApplicaties

HansAdvies

Geen onbeveiligde communicatie applicaties met zorgprofessionals.

Doel | wat

De praktijkmedewerkers gebruiken uitsluiten beveiligde applicaties voor vertrouwelijke communicatie met zorgprofessionals.

Rationale | waarom

Het gebruik van onbeveiligde communicatiemiddelen voor vertrouwelijke medische informatie kan leiden tot schendingen van wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Dit kan leiden tot juridische aansprakelijkheid en boetes.

Stappenplan | hoe

Het is essentieel om deze overgang zorgvuldig te plannen en uit te voeren, waarbij alle betrokkenen worden betrokken en geïnformeerd om een succesvolle implementatie te garanderen. Hier is een stappenplan om dit te bereiken. Let op. Indien de praktijk al werkt met beveiligde applicaties kan de uitvoering van dit plan beperkt blijven tot het stoppen met werken met de onbeveiligde applicaties en het communiceren hierover naar de praktijkmedewerkers en patienten en kunnen enkele stappen worden overgeslagen of versneld worden doorlopen.

 1. Beleid en procedures ontwikkelen
  Stel een team samen met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de praktijk, bijvoorbeeld een huisarts, een praktijkassistente en de praktijkmanager
 2. Inventariseer huidig gebruik
  Identificeer welke onbeveiligde applicaties momenteel in gebruik zijn en begrijp waarom ze worden gebruikt. Dit kan helpen bij het vaststellen van alternatieve oplossingen.
 3. Identificeer veilige alternatieven
  Onderzoek en kies veilige communicatiemiddelen die voldoen aan de vereisten voor privacy en gegevensbeveiliging. Dit kunnen beveiligde e-maildiensten, beveiligde portals of andere oplossingen zijn.
 4. Train het personeel
  Zorg voor training en opleiding van het personeel over het juiste gebruik van de nieuwe, veilige communicatiemiddelen. Benadruk het belang van gegevensbeveiliging en naleving van privacyregels.
 5. Implementeer de nieuwe systemen
  Installeer en configureer de gekozen veilige communicatiesystemen en zorg ervoor dat ze voldoen aan de vereisten voor gegevensbeveiliging en privacy
 6. Test de nieuwe systemen
  Voer grondige tests uit om ervoor te zorgen dat de nieuwe systemen correct werken en dat gegevens veilig worden verzonden en ontvangen.
 7. Communiceer naar patiënten
  Informeer patiënten over de nieuwe communicatiemiddelen en leg uit hoe ze deze kunnen gebruiken om vertrouwelijke informatie met de praktijk te delen. Zorg ervoor dat patiënten vertrouwen hebben in de nieuwe systemen.
 8. Geleidelijke overgang
  Implementeer de nieuwe systemen geleidelijk om te zorgen voor een soepele overgang en minimaliseer eventuele verstoringen in de patiëntenzorg.
 9. Monitor en evalueer
  Houd de prestaties van de nieuwe systemen in de gaten en evalueer regelmatig of ze aan de behoeften van de praktijk voldoen. Verzamel feedback van medewerkers en patiënten.
 10. Beveiligingsmaatregelen implementeren
  Zorg ervoor dat alle nieuwe communicatiemiddelen voldoen aan strikte beveiligingsstandaarden en implementeer beveiligingsmaatregelen zoals encryptie en toegangscontroles.
 11. Voortdurende opleiding en bewustwording
  Blijf het personeel regelmatig trainen en herinner hen aan het belang van gegevensbeveiliging en naleving van privacyregels.
 12. Optimalisatie en verbetering
  Op basis van feedback en ervaringen van medewerkers en patiënten, optimaliseer en verbeter de nieuwe communicatiesystemen indien nodig.

Benodigdheden | wie & waarmee

 • Twee a drie praktijkmedewerkers voor naar schatting 4 uur per maand, gedurende 3-4 maanden
 • de beschikking over voldoende accounts (en dus budget) voor een of meerdere beveiligde applicaties
 • communicatiemiddelen, zoals website, nieuwsbrief en wachtkamerscherm.

Achtergrondinformatie

Het gebruik van onbeveiligde applicaties voor communicatie met patiënten over vertrouwelijke informatie in een huisartsenpraktijk is onverstandig om verschillende redenen:

 1. Inbreuk op privacy: Onbeveiligde applicaties kunnen de privacy van patiënten in gevaar brengen. Vertrouwelijke medische informatie kan worden blootgesteld aan ongeautoriseerde personen of kwaadwillenden als de communicatie niet adequaat wordt beschermd.
 2. Schending van regelgeving: In veel landen gelden strikte regels en voorschriften met betrekking tot de bescherming van medische gegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa en de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in de Verenigde Staten. Het gebruik van onbeveiligde applicaties kan leiden tot schendingen van deze regelgeving en juridische gevolgen.
 3. Verlies van vertrouwen: Het gebruik van onbeveiligde communicatiemiddelen kan het vertrouwen van patiënten in de praktijk ondermijnen. Patiënten verwachten dat hun medische informatie vertrouwelijk wordt behandeld, en wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot verlies van vertrouwen in de zorgverlener.
 4. Risico op gegevenslekken: Onbeveiligde applicaties zijn vatbaarder voor gegevenslekken en inbreuken. Dit kan leiden tot de openbaarmaking van gevoelige patiëntinformatie, wat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel de patiënt als de praktijk.
 5. Gebrek aan gegevensintegriteit: Onbeveiligde communicatie kan leiden tot onjuiste of gemanipuleerde informatie, wat kan leiden tot verkeerde diagnoses of behandelingen.
 6. Niet traceerbaar: Onbeveiligde communicatie laat vaak geen sporen achter van wie wat heeft gezegd of gedaan. In geval van geschillen of fouten is het belangrijk om een traceerbare communicatie te hebben om verantwoordelijkheid te kunnen vaststellen.
 7. Niet geregistreerd in patiëntendossiers: Onbeveiligde communicatie is vaak niet gekoppeld aan het elektronische patiëntendossier, wat kan leiden tot een gebrek aan documentatie en registratie van belangrijke medische informatie.