67 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Medewerkers PrivacyOpenbaar

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Medewerkersreglement openbaar

Doel | wat

De privacyverklaring voor uw medewerkers is openbaar beschikbaar.

Rationale | waarom

Een privacyverklaring voor medewerkers geschreven in begrijpelijke taal is verplicht. Hierin hoort te zijn beschreven welke persoonsgegevens, met welk doel, en voor welke termijn worden verwerkt. De partijen aan wie gegevens worden doorgegeven behoren transparant te zijn. De rechten van medewerkers behoren te zijn beschreven en hoe deze kunnen worden afgeroepen.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als we geen medewerkersreglement openbaar beschikbaar hebben? Aandachtspunten en tips zijn:

Benodigdheden | wie & waarmee

Medewerkersregelement, kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

In het medewerkersreglement hoort te zijn beschreven welke persoonsgegevens, met welk doel, en voor welke termijn worden verwerkt. De partijen aan wie gegevens worden doorgegeven behoren transparant te zijn. De rechten van medewerkers behoren te zijn beschreven en hoe deze kunnen worden afgeroepen.