78 | Organisatie : Informatiebeveiliging : Back-up TerugplaatsTijd

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Terugplaatstijd back-up

Doel | wat

De benodigde tijd voor het terugzetten van de back-up komt overeen met de verwachtingen in het calamiteitenplan.

Rationale | waarom

De tijd nodig voor het terugzetten van de back-up is een belangrijk gegeven voor de calamiteitenplanning.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan gaan doen als niet bekend is hoe lang het duurt om de backup terug te zetten.

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

In geval van ASP dienstverlening is het van belang met de leverancier af te spreken dat testen van backup jaarlijks plaatsvindt.