85 | Organisatie : Inschrijven patiënten : %email>75%

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

E-mailadres bij 75% vastgelegd

Doel | wat

U heeft het e-mailadres van meer dan 75% van de patiënten vastgelegd.

Rationale | waarom

E-mail is een niet meer weg te denken communicatiekanaal met patienten. In combinatie met een portaal is het ook mogelijk om snel en veilig toegang te verlenen aan patienten tot hun dossier.

Stappenplan | hoe

Benoem een kartrekker (en stel eventueel een kleine werkgroep samen) die zich met de vraag hoe pakken we dat dan aan als nog niet van alle patienten een emailadres beschikbaar is.

Benodigdheden | wie & waarmee

Kartrekker en eventueel werkgroepleden

Achtergrondinformatie

Het email adres moet wel persoonlijk en uniek zijn. En er moet gebruik gemaakt worden van zgn. two factor authenticatie