A_Trede3:InformatiebeveiligingManagementPatiëntenPrivacy-2

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Privacyverklaring patient

Doel | wat

Er is een patiëntenversie van de privacyverklaring openbaar beschikbaar.

Rationale | waarom

Een privacyverklaring voor patiënten geschreven in begrijpelijke taal is verplicht. Hierin hoort te zijn beschreven welke persoonsgegevens, met welk doel, en voor welke termijn worden verwerkt. De partijen aan wie gegevens worden doorgegeven behoren transparant te zijn. De rechten van patiënten behoren te zijn beschreven en hoe deze kunnen worden afgeroepen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

HOOFDSTUK III – Rechten van de betrokkene
Afdeling 1 – Transparantie en regelingen
Artikel 12 – Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene (58, 59)
Afdeling 2 – Informatie en toegang tot persoonsgegevens
Artikel 13 – Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld (60, 61, 62)
Artikel 14 – Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen
Artikel 15 – Recht van inzage van de betrokkene (63, 64)
Afdeling 3 – Rectificatie en wissing van gegevens
Artikel 16 – Recht op rectificatie (65)
Artikel 17 – Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”) (65, 66)
Artikel 18 – Recht op beperking van de verwerking (67)
Artikel 19 – Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking
Artikel 20 – Recht op overdraagbaarheid van gegevens (68)
Afdeling 4 – Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming
Artikel 21 – Recht van bezwaar (69, 70)
Artikel 22 – Geautomatiseerde indivU heeft geen privacyverklaring voor medewerkers geschreven in begrijpelijke taal. Hiermee voldoet u voor dit aspect niet aan de AVG.