A_Trede4:Zorgproces:Medicatievoorschrijven:Formularium

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Lokaal formularium in HIS

Doel | wat

U beschikt over de mogelijkheid om een lokaal formularium in het HIS op te nemen.

Rationale | waarom

Huisartsen maken op lokaal niveau geregeld afspraken over het te voeren farmacotherapeutisch beleid Wanneer deze afspraken opgenomen kunnen worden in het HIS/EVS dan kunt u de lokale werkafspraken eenvoudig raadplegen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie