A_Trede4:Zorgproces:Medicatievoorschrijven:%InteractieBeleid

Bart van Pinxteren, SpinDokAdvies

Opvolging interactiemeldingen

Doel | wat

U volgt interactiemeldingen in het algemeen op.

Rationale | waarom

Binnen de huisartsengeneeskunde is het werken met een elektronisch voorschrijf systeem (EVS) breed geïmplementeerd. Om optimaal gebruik te kunnen maken van een EVS dient deze niet alleen goed ingesteld te zijn (filter e.d.), maar ook gevuld te zijn met de juiste informatie (o.a. welke medicatie gebruikt een patiënt daadwerkelijk, contra-indicaties, diagnoses en allergieën). Indien er veel interactiemeldingen zijn vanuit het HIS/EVS dient men te onderzoeken wat daarvan de oorzaak is en eventueel het medicatiebeleid bij te stellen.

Stappenplan | hoe

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie