SpinDok en Wididi helpen huisartsen digitaliseren

Op maandag 4 maart jl. tekenden SpinDok en Wididi een samenwerkingsovereenkomst. De komende periode zullen zij een platform ontwikkelen dat huisartspraktijken helpt hun digitale omgeving te optimaliseren.

Het platform biedt straks een volledig digitale omgeving waar huisartsen maatwerkoplossingen krijgen aangeboden voor digitale vraagstukken. De ICT-Ladder die SpinDok in opdracht van de LHV Kring Midden-Nederland ontwikkelde vormt het inhoudelijke vertrekpunt van de gezamenlijke reis. Wididi brengt een schat aan ervaring met het bouwen van platforms mee en zal de technische realisatie voor zijn rekening nemen.

De combinatie SpinDok-Wididi speelt hiermee direct in op de beleidslijn van de overheid, zoals verwoord in de Kamerbrief over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg van Minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

SpinDok wordt gevormd door twee praktiserende huisartsen en een ervaren IT-er en houdt zich bezig met advisering van eerstelijnsorganisaties op het gebied van ICT.

Wididi is een Engels-Nederlandse softwarestudio met een passie voor het bouwen van platforms die gedrag bepalen en procedures optimaliseren.

De ICT-Ladder is een volwassenheidsmodel, dat beschrijft en visualiseert hoe de ICT in de huisartspraktijk op een hoger plan gebracht kan worden.