Waarom ICT Ladder

De ICT‐ladder is een zogenaamd volwassenheidsmodel, dat de aanwezigheid en het gebruik van ICThulpmiddelen
in de huisartsenpraktijk meet. Op het hoogste niveau is niet alleen het patiëntendossier volledig gecodeerd beschikbaar – voor zowel de patiënt als de zorgverleners – maar wordt ook gebruik gemaakt van beslissings‐ en procesondersteuning, is de gegevensuitwisseling met andere zorgverleners volledig digitaal, heeft de praktijk een digitaal portaal en wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘analytics’ om de kwaliteit van de geleverde zorg actief te bewaken.