Waarom ICT Ladder

Er zijn in de huisartsenpraktijk veel processen te herkennen waarbij ICT een rol speelt. Soms heeft deze een grote rol, maar kan ook een wat meer bescheidener karakter hebben. Sommige onderdelen zijn eenvoudig op te lossen, terwijl er ook onderwerpen zijn die van meerdere factoren afhangen om er optimaal gebruik van te kunnen maken.

De ICT‐Ladder bestaat uit 5 treden. U wordt bevraagd over veel onderwerpen die in een huisartsenpraktijk op ICT gebied aan de orde komen. Er zullen onderwerpen zijn die in meerdere Tredes terugkomen, maar waarbij op dat moment andere kenmerken belicht worden. Naast de ICT‐Ladder zijn er ook maatwerk‐ en thematische ladders beschikbaar.